Dolina Baryczy

Dolina Baryczy to harmonijna mozaika lasów, stawów, łąk, pól i mokradeł. Lasy pokrywają większą część regionu. Ogromne kompleksy leśne występują w okolicach Żmigrodu, Milicza, Twardogóry i Antonia.

Ze względu na wybitne walory przyrodnicze, unikatowe w skali kraju, Europy a nawet świata, Dolina Baryczy objęta jest licznymi formami ochrony. Najważniejsze z nich to konwencja ramsarska, dotycząca ochrony ptactwa wodno – błotnego, rezerwat ornitologiczny „Stawy Milickie”, Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”, który ze swoją powierzchnią ponad 87 tysięcy km2, jest największym Parkiem krajobrazowym w Polsce. To tu znajduje się również największy w Polsce spójny obszar ochrony siedlisk i ptaków wpisanych w program Natura 2000.

Stawy Milickie to, zdaniem mieszkańców i miłośników przyrody, niekwestionowany ósmy cud świata. Położone z dala od dużych aglomeracji i objęte ochroną rezerwatową, zachowały swoją dzikość i niedostępność. Krajobraz Doliny Baryczy ukształtowany został przez prowadzoną tu od średniowiecza gospodarkę rybacką. Mnisi z pobliskiego klasztoru cystersów w Lubiążu, którym reguły zakonne narzucały liczne posty, zajmowali się hodowlą ryb. Byli oni budowniczymi pierwszych stawów, które powstawały poprzez usypanie grobli w poprzek cieku. Gospodarka rybacka przetrwała ponad 800 lat. Obecnie stawy hodowlane liczą ponad 7 tysięcy ha. Hoduje się tu głównie karpia królewskiego. Pozostałe gatunki ryb to: lin, tołpyga, amur, sandacz i szczupak, które bardzo wspomagają utrzymanie porządku w stawie.

Dolina Baryczy bogata jest w zabytki, będące świadkami burzliwej historii tego dawnego niemiecko-polskiego pogranicza. Wpływowe rody Maltzanów, Hatzfeldów, Vollmersteinów, Reichenbachów czy Radziwiłłów pozostawiły po sobie okazałe pałace, parki, kościoły czy budowle związane z gospodarką rybacką.

 

Dolina Baryczy to:

  •     NAJwiększy kompleks stawów rybnych w Europie
  •     NAJwiększy Park Krajobrazowy w Polsce
  •     NAJwiększy Rezerwat Ornitologiczny w Polsce
  •     Region, przez który przepływa NAJbardziej leniwa w Polsce rzeka Barycz

 

 

Zaplanuj pobyt w Dolinie Baryczy. Chcesz wiedzieć więcej?

  •  Obejrzyj FILM Poznaj Dolinę Baryczy, 20 minutową wizytówkę obszaru - szukaj na kanale YT Partnerstwo dla Doliny Baryczy
  •  Wejdź na WWW: dolinabaryczy.travel - podstawowe informacje o obszarze; dbpoleca.barycz.pl - aktualna bazą producentów i usługodawców lokalnych
  •  Przeczytaj PRZEWODNIK Odkryj Dolinę Baryczy z praktycznymi wskazówkami o atrakcjach i niezwykłościach przyrody
  •  Skompletuj MAPKI TURYSTYCZNE ze szczególnymi oferty: rowerowej, pieszej, kajakowej, konnej, rodzinnej, rybnej, noclegowej
  •  Pobierz APLIKACJĘ TURYSTYCZNĄ Dolina Baryczy – mobilny przewodnik z nawigacją i karta lojalnościowa w jednym

 

 

 

                                                   

Chleb żytnio-orkiszowy - więcej informacji